Rimat / Rimau

divendres, de desembre 30, 2005

Querellas de Guineu-Segismundo

Guineu-Segismundo
Guineu-Segismundo (Segismundo, como é de dar, é el personache de La vida es sueño)


Guineu-Segismundo:

Només ficar-se a escribir
Genet las suyas nobelas
-u Fassbinder a fer pelas
filmant ixe malbibir-,
a l'inte beigo sallir
de la més fusca catella
que fa d'el mardano güella
querellas a camatons:
¿y, rimant yo perbersions,
no tiengo dreito a querella?

Només formar l'Academia,
els franzeses -tan rarizos
que ta éls, mesmo en cañizos,
la beta fiera é blasfemia-
a l'inte, como epidemia,
parten en dos la capiella
-traza nueba, traza biella-
con querellas d'estetica:
¿y -pos no discuto mica!-
no tiengo dreito a querella?

Només dir que els de FACAU
fan cultura de totón
y que si ban ta Monzón
el ferial ha empiyorau,
a l'inte está querellau
qui, ben p'el rete u per fuella,
ha mobiu la ramatiella
y, de paso, Manel Riu:
¿y yo, que els he perseguiu
no tiengo dreito a querella?

Y plegant a ista pasión,
un bolcán, un Etna feito,
querría arrincar d'el peito
a trozez el corazón;
¿cuála llei u cuál ragón
a ista Guineu ha proibiu
el que prou ha conzediu
ta ixa mezcla d'intereses:
Genet, Fassbinder, franzeses,
"Lo català" y Manel Riu?


Bersez en aragonés ribagorzán

dimarts, de desembre 27, 2005

"Un concurso alegre"

Julián Naval, Raúl Vallés y Luis Borrás


Mosica y... a cantar!

Un, dos, tres...
Aquí estamos con usted otra vez;
le ofrecemos un concurso alegre,
destinado a probar su ingenio.
Por favor, arrincone usted su mal humor
y transforme en un [y 2] juguete su televisor...

Un, dos, tres...
Les rogamos presten atención,
ya que pronto se levantará el telón...

Fez las buestras demandas, desamoraus!

dissabte, de desembre 24, 2005

"¡Ese caballo que viene de Bonansa!"

D'estos dos, Marcel·lí és el que no és de fusta. Ara que...

"Molt pitjor que el plom o el plàstic",
diu el savi Marcel·lí,
"és l'Estatut, un purí
que ho deixa tot que fot fàstic".
Amb eixe criteri elàstic,
a partir d'ara direm
-fent paper de fill de Sem
que a la Llei de Llengües resa
lluny de la Terra Promesa-
"L'any que vine... ja verem!".


Versets en català ribagorçà


Una cançó sobre el tema

Peticions

dilluns, de desembre 19, 2005

Se fan bersions y bersez seguntes encomienda
Se fan versions i versets segons comanda

Versificador / bersificador
Debuixo sonoro con un poquet d'slam, cosas d'els bersificadors de güe
Dibuix sonor amb un poquet d'slam, coses dels versificadors d'avui

Trigaz las buestras canzions
u proposaz metro y temas:
d'isto en faré bels poemas;
y de Brassens, las bersions.

& & & & & & & & & & &

Trieu les vostres cançons
o proposeu metre i temes:
d'açò en faré alguns poemes;
i de Brassens, les versions.

divendres, de desembre 16, 2005

Versets de Nadal

Taula de Pere Garcia de Benavarri
Taula Mare de Déu i quatre àngels de Bellcaire d'Urgell (Noguera), obra en què apareix la llegenda "Pere Garcia de Benavarre ma pintat", Museu Nacional d'Art de Catalunya

Voldria que enguany la xoca
mos portés, a més de vi,
molta sort i poc patir,
molta pau i guerra poca,
i que el Nadal, com la roca
on Benavarri s’estén,
donés a tota la gent
un poquet de perspectiva
per mirar-mos l’any que arriba
sense cap ressentiment.


Versets en català ribagorçà

(Enhorabona a l'esparra.cat, que acaba de tindre un "esparra.cadet". Esperem que siga tan tendre com son pare i no tan rondinaire, o sí, que també tine la seua gràcia.)

dimecres, de desembre 14, 2005

"¡Hola, Federico!" / "¡Hola, don Gabriel!" / "¿Pasó usted ya por casa?"...

Federico Jiménez Losantos, de gala
Fofó y Gaby -sosprendius pero goyosos- reziben a una parella d'imitadors el diya que se ba casar la filla d'Aznar

Ya mos ba pasar l'estadio
d'els "payasos de la tele",
y ora mos sulse el pelele
d'el "payaso de la radio".
Ziudadano, como Arcadio,
soneya el clown Federico
un Xanadú ben bonico
one, per mor de l'ambista,
la Francha cuasi no esista
y él seiga el sheriff d'el bico.


Bersez en aragonés ribagorzán

dilluns, de desembre 12, 2005

Aleluyas de Sietemo

O manantial de Sietemo VII (2003)
Portalada d'el llibre O manantial de Sietemo VII, replega d'els testos que ban ganar el concurso literario "Billa de Sietemo" de 2003

Cuan tos bague leyer ta iste Nadal,
astí teniz el llibre més plural:

si estimaz el bocable ben preziso,
Carmina tos n'amostra el Paraíso;

poliu, esbergoñau -fuyiz, beatas!-,
ansotaneya cados Óscar Latas;

muñeiras coixas -"Brutus, ixo fas?"-
abienta per las bals Chabier Tomás;

malinconico esprito d'el panal
s'ixambra per la prosa de Chazal;

con cantas d'autopista, nuebo Arión,
la placha baixo els ruellos busca Usón;

y estroliqueya -Dios de rayo y trueno
con zelos desfermaus- Chuan Carlos Bueno.

Cantals que fan muntón ben asentau,
encara que belún s'aiga eSLAbau.


Bersez en aragonés ribagorzán

divendres, de desembre 09, 2005

"Avui me sinto Alonso de Ercilla" (Guineu)

Viudas Camarasa fent de Capitán Tan per les Argentines (i emprenyant els mapuches, naturalment)
Si no podeu llegir bé les aventures araucanes d'Antonio Viudas Camarasa, punxeu sobre la imatge

De Amicis un miracle, per la Pampa,
va obrar fent que el bon Marco -qui ho diria,
després de puja-i-baixa nit i dia!-
pogués cridar: "La mare encara campa!".

Bruce Chatwin, per miracle, instants enxampa
d'un poble que eva orgull i és agonia;
i entén que un araucà tinga afonia
quan l'Home Blanc se lleva i crits escampa.

Però el miracle gran a l'Argentina
el fa l'il·lustre Viudas Camarasa
deixant la Pentecosta xiquirrina:

nou "Pedro (de Valdivia) por su casa",
a un indi que xarrava en llengua andina,
li toca bé els collons fins que l'abrasa.

Estrambot:
Déu de flama i espasa,
vas fer que el do de llengües s'estengués;
i Viudas, que aquell indi no parlés.


Versets en català ribagorçà


Una cançó de Les Luthiers sobre un altre indi emprenyat, però a l'altra punta de l'Argentina; en concret a Curuzú Cuatiá (Corrientes)

dimarts, de desembre 06, 2005

Istebeta y Blun, no guaire dublineses (3)

A cucha, Blun; a dreita, Istebeta
Blun, a cucha; Istebeta, a dreita. Personaches y nomes fitizios inspiraus en ista foto de niqmad

Blun: (Brincant de contento.)
Iste cabo de semana
he minchau constituzión
y en la Feria de Monzón
he feito la pilazana.

Istebeta: (Con somardería.)
No entiendo qué me quiers dir;
¿me'l repites, si te plaz?

Blun: (Sin apercazar la somardería.)
Te'l repito perque estaz
toz els hippys sin bullir...

Istebeta: (Aparti, fent-se-ne la mofla; y asinas dica el remate.)
Acebes, Rajoy, Zaplana,
Castro, Borrás y Naval
han estorziu el cabal...

Blun: (Sin ascuitar la burla; y asinas dica el remate.)
...iste cabo de semana...

Istebeta:
Con la manifestazión
que els tres d'el PP han ordiu
per lo que mai no han creyiu,...

Blun:
...he minchau constituzión...

Istebeta:
Una llengua de fizión
han boziau els altros tres
one la chent leye a'l bies...

Blun:
...y en la Feria de Monzón...

Istebeta:
Y yo en la miya cabana,
entre cols d'el miyo ortal
que puden a'l natural,...

Blun:
...he feito la pilazana.


Bersez en aragonés ribagorzán

dijous, de desembre 01, 2005

Decimeta trisil·làbica, montisonenca i dolguda

Monument de Dijous Sant
Monument de Dijous Sant. Després de la missa d'eixe dia, s'hi col·locava, amb tots els honors i guarniments, l'Eucaristia i astí s'hi quedava fins el Dissabte de Resurrecció, que eva quan se podeva tornar a celebrar missa. De Dijous Sant a Dissabte de Resurrecció, la tristor per la mort de Crist s'eva de demostrar mitjançant el silenci, fins i tot el silenci de les campanes (o el dels versets).

És dijous,
Dijous Sant,
i, per tant,
els cors tous
mos fem pous
fins dilluns
per alguns
que a Montsó
de raó
van dejuns.

La música del trasllat al Monument